Historie Video Club Schijndel

Schijndel 1990,

“Jij bent al de derde die erover begint” zei fotograaf Frans Keetels toen hij een klant in zijn zaak had geholpen en deze hem vroeg of er een videoclub bestond in Schijndel. Dat was de aanleiding voor Toon Jurriëns, Henk Helsdingen, Joop Santegoeds en Herman Huisman, om de hoofden bij elkaar te steken en  een videoclub op te richten in Schijndel.

1991

Op 8 januari 1991 werd VCS, Video Club Schijndel opgericht. De toenmalige voorzitter, Toon Jurriëns, zei bij de oprichting: “We hadden nooit gedacht dat er zoveel animo zou zijn voor een dergelijke club”. Er meldden zich ook veel leden van buiten Schijndel aan.

2006

De eerste jaren zaten we met de club in de Beemdhut. Er waren plannen voor een nieuwbouwproject waardoor de Beemdhut moest worden afgebroken. In 2006 is de vereniging VCS verhuisd naar een ruimte in ’t Spectrum te Schijndel.

Peter van de Klink en Tiny Vermeer waren belangrijke figuren van het eerste moment. Peter van der Klink was destijds verkoper en fotograaf bij Frans Keetels in Schijndel. Hij heeft samen met de leden van de club de video-beginnerscursus geschreven. Later is deze cursus ook gebruikt door de NB’80 (Federatie van Amateurfilmclubs in Noord Brabant).

2008

In 2008, heeft NB’80, de Brabantse Filmmanifestatie laten organiseren door VCS. En in 2013 en 2014 heeft VCS dat met drie andere clubs gedaan t.w. Shot71, Berlicum, Video Club Best en Videoclub Lamuaire Eindhoven. Alle manifestaties werden georganiseerd in ‘t Spectrum in Schijndel. VCS is sinds 2018 geen lid meer van NB’80 en NOVA omdat er te weinig leden waren. Tiny Vermeer was leraar in het voortgezet onderwijs en is een echte computerman. In die hoedanigheid heeft hij  de eerste edit-lessen gegeven. Dankzij die cursussen hadden wij toen veel leden. Tiny is gestopt bij VCS omdat hij het onderwijs verliet en een commerciële functie aanvaardde.

2018

Sinds 2018 bestaat VCS uit een kleine groep enthousiaste leden die van en met elkaar veel willen leren van over het video-filmen.